Artykuły

Wykonujemy projekt, montaż i konserwacje:

- systemów alarmowych ( SSWIN ) ,

- systemów ochrony i logistyki pojazdów w technologii GPS,

- telewizji przemysłowej ( CCTV ),

- systemów kontroli dostępu ( KD ),

- rejestracji czasu pracy ( RCP ),

- systemów wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego ( P-Poż ),

- systemów kontroli pracy pracowników ochrony dozoru fizycznego na obiektach ( KW ),

- instalacji elektrycznych i energetycznych.

Systemy alarmowe

Ochrona i logistyka GPS

Ochrona prywatności