Ochrona i logistyka GPS

          Samochód bardzo często jest celem złodziejskich działań, w celu uchronienia go przed intruzem posiadamy w ofercie systemy zabezpieczeń najlepszych i renomowanych producentów. Każdy z nich dba by Państwa pojazd był chroniony w stopniu najwyższym i proponowany produkt poza wysokimi walorami technicznymi posiada również atesty i homologacje uznawane przez firmy ubezpieczeniowe. W naszej ofercie znajdują się zabezpieczenia wysokiej klasy z dużymi możliwościami oraz urządzenia prostsze, ale i tańsze, spełniające podstawowe kryteria zabezpieczenia samochodu.

 Alarm-Serwis – zdjęcie

Polecamy BEZABONAMENTOWE urządzenia alarmowe wyposażone w moduł GPS i GSM,
za pomocą którego sam sprawdzisz, gdzie aktualnie znajduje się Twój pojazd.

 

W przypadku alarmu lub naruszenia ustalonej strefy urządzenie samo powiadomi o rodzaju zdarzenia i pozycji pojazdu.

Nie wiesz jak to działa?

Sprawdź gdzie aktualnie znajduję się nasz pojazd!

Wyślij SMS o treści: 5206#g#3# na numer telefonu +48604371910

 

System Profesjonalnego powiadomienia GSM.

          System powiadomienia samochodowego to urządzenie, którego zadaniem jest przekazywanie informacji o zdarzeniach mających miejsce w samochodzie na numery telefonów wybranych osób. Numery telefonów tych osób definiowane są w systemie. System przesyła informacje za pomocą komunikatów SMS oraz dodatkowo sygnalizuje nadejście komunikatu za pomocą dzwonienia do użytkownika. Urządzenie nie jest urządzeniem samoistnym i wymaga podłączenia do tzw. urządzenia detekującego, którym najczęściej jest alarm samochodowy.

Możemy być powiadomieni praktycznie o każdym zdarzeniu typu: otwarcie drzwi, naruszenie czujników wew., włączenie silnika, otwarcie klapy.

Informację dostajemy w formie SMS (komunikatu tekstowego) lub dzwonka, na cztery (4) dowolne nr telefonu.

Szukasz pewnego, niezawodnego zabezpieczenia?? pomyśl tylko:

- nieograniczony zasięg, zawsze dostaniesz informację o próbie kradzieży czy włamania,

- zdalne unieruchomienie silnika za pomocą twojego telefonu,

- podsłuch wnętrza auta,

- możliwość lokalizacji pojazdu za pomocą nadajników GSM,

- fani tuningu docenią dwa niezależne wyjścia sterowane za pomocą telefonu.

 

Urządzenie umożliwia:

- powiadamianie o wystąpieniu alarmów związanych z próbami włamania lub kradzieży samochodu ) np. otwarcie drzwi lub klap, ruch wewnątrz kabiny, włączenie zapłonu, napad na kierowcę),

- różny sposób informowania o zaistniałych zdarzeniach /SMS, RING/,

- zdalne załączanie lub wyłączanie dwóch urządzeń w samochodzie (np. dodatkowa syrena alarmowa czy przekaźnik, który może sterować innym urządzeniem zainstalowanym w samochodzie),

- podsłuchiwanie rozmów prowadzonych wewnątrz samochodu,

- definiowanie do 4 użytkowników otrzymujących informacje o rejestrowanych zdarzeniach,

- definiowanie komunikatów wysyłanych przez system do użytkowników systemu,

- kontrolowanie i sterowanie kartą SIM - sprawdzanie stanu naładowania, przechwytywanie komunikatów przychodzących do karty, zezwalanie na uczestnictwo np. w promocjach zwiększających ilość darmowych SMS-ów,

- korzystanie z usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych np. lokalizacja przy wykorzystaniu sieci nadajników operatora telefonii komórkowej,

- informowanie użytkowników o napadzie w samochodzie.

 

Warto podkreślić iż jedną z wielu zalet systemu jest możliwość dowolnej edycji komunikatów przesyłanych do użytkowników. W związku z tym, mimo iż głównym przeznaczeniem systemu jest praca w samochodzie, doskonale sprawdza się on również jako system powiadamiający o zdarzeniach zaistniałych w obiektach, czy też jako urządzenie sterujące (np. załączenie oświetlenia).

Alarm-Serwis – zdjęcie

Powiadomienie/immobiliser S1 posiada homologację europejską E20 97RI-012051

 

Polecamy serwer logistyczny dla urządzeń alarmowych wyposażony w moduł GPS i GSM, za pomocą którego sam sprawdzisz, gdzie aktualnie znajduje się Twój pojazd.

Alarm-Serwis – zdjęcie


          System nawigacji samochodowej jest nowoczesnym rozwiązaniem wspomagającym sprawne zarządzanie flotą samochodową, mogą się w niej znajdować zarówno samochody wyposażone w instalację o strukturze CAN jak i instalacją analogową.

Klient otrzymuje informację dzięki połączeniu z serwerem, na którym dane gromadzone są poprzez sieć telefonii komórkowej (usługa GPRS) z zainstalowanego w pojeździe urządzenia. Aktualna pozycja pojazdu jest prezentowana w czasie rzeczywistym - bez opóźnień, natychmiast po przesłaniu danych na serwer.

Na system składają się następujące elementy:

Serwer – pobierający, składujący i interpretujący otrzymane dane przychodzące z pojazdów. Serwer przechowuje dane z terminala GPRS przez minimum 6 miesięcy, na życzenie klient może otrzymać darmową płytę z archiwalnymi danymi zgromadzonymi przez serwer,

Strona internetowa – umożliwiająca przeglądanie danych zgromadzonych na serwerze, raportowania o przebytych przez pojazd trasach, zużyciu paliwa, stylu jazdy kierowców, danych tachografu itp.

Mapy Google – umożliwiające wyświetlenie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym
System wykorzystuje systemy GPS – do ustalenia pozycji pojazdu i GSM – operatorów sieci komórkowych - do przesyłanie na serwer zgromadzonych informacji.

 

    1. Opis ogólny systemu.

Podczas jazdy za pomocą terminalu GPRS wysyłane są do serwera dane dotyczące pojazdu – jego pozycja, prędkość etc. Dane wysyłane są niezwłocznie na serwer o ile dostępna jest łączność GPRS, jeśli łączności nie ma dane gromadzone są przez urządzenie i wysyłane na serwer w momencie odzyskania łączności.

Jako, że usługa jest rozwiązaniem internetowym, nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, z usługi po zalogowaniu można korzystać z dowolnego miejsca gdzie będziemy mieli dostęp do sieci internet.

Opis głównych zakładek na stronie internetowej.

Flota (śledzenie pojazdu w trybie online) – podgląd lokalizacji pojazdu na mapie w trybie rzeczywistym. Przy podłączeniu w aucie z magistralą CAN dostępne mogą być (w zależności od modelu auta) informacje o niskim stanie paliwa, zapiętych pasach bezpieczeństwa, włączeniu świateł itp.

Historia – trasa przebyta przez pojazd w wybranym czasie.

Raporty – raporty pokazujące między innymi ilość zużytego paliwa w danym miesiącu, czasy postojów, długość przebytych tras.

Ustawienia – ustawienia użytkownika, floty pojazdów, haseł i uprawnień użytkowników systemu.

Aplikacja działa w oparciu o mapy cyfrowe Google, które oprócz standardowych danych takich jak drogi oferują dokładne plany miast na całym świecie i umożliwiają podgląd tereny za pomocą zdjęć satelitarnych. Firma Google zapewnia też bieżącą aktualizacje map.

 

    2. Przegląd opcji dostępnych w aplikacji.

Śledzenie samochodu w trybie online - lista wyboru floty pokazuje wszystkie samochody danego klienta.

Dostępne są 3 tryby śledzenia pojazdów.

  1. Cała flota – na mapie pokazane są wszystkie pojazdy użytkownika w maksymalnym dostępnym powiększeniu.
  2. Wybrany samochód – na mapie pokazywany jest konkretny pojazd wybrany przez użytkownika w maksymalnym powiększeniu, mapa podąża za pojazdem, jeśli ten się porusza.
  3. Wybrany obszar mapy – standardowo mapa centruje się na wybranym pojeździe, jednak w każdej chwili użytkownik może przesunąć pole widzenia, czy zmienić skalę mapy.

Wyświetlenie samochodów.

Kolor samochodu na mapie zależy od prędkości z jaką porusza się pojazd (kolory od zielonego go czerwonego), gdy samochód znajduje się na postoju – stacyjka wyłączona, zaznaczony jest wtedy kolorem białym.

Sylwetka pojazdu na mapie odpowiada rzeczywistemu typowi pojazdu – osobowy, dostawczy, TIR i w czasie rzeczywistym obraca się pokazując kierunek ruchu pojazdu.

Etykietki przy ikonach pojazdu podające jego nazwę zapisaną w systemie, podstawowe dane dla wybranej floty pojazdów takie jak połączenie z serwerem, tryb pracy, prędkość jazdy.

Szczegółowe informacje na temat wybranego pojazdu – nazwa, użytkownik, numer rejestracyjny, tryb pracy, siła sygnału GPS, prędkość poruszania, stan kontrolek pojazdu (przy magistrali CAN) dane logistyczne przypisane do pojazdu.

Dane logistyczne pojazdu: przebieg łączny, zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa, czas pracy silnika (opcjonalnie w motogodzinach), tryb pracy kierowcy zgodnie ze wskazaniami tachografu, nacisk na pedał gazu, temperaturę silnika.

Licznik aktualnej podróży – przebieg, zużyte paliwo, średnie spalanie pojazdu, czas pracy.

Kontrolki z informacjami z deki rozdzielczej pojazdu – zakres pozyskiwanych przez system danych zależy od typu pojazdu i może obejmować: stacyjkę, stan alarmu (uzbrojony/rozbrojony/wyzwolony), stany zamka centralnego, otwarcie drzwi, bagażnika, maski pojazdu, zapięcie pasów bezpieczeństwa, zaciągnięty hamulec ręczny, kontrolkę rezerwy paliwa, kontrolkę ciśnienia oleju, awarii silnika, świateł postojowych, świateł mijania, świateł awaryjnych, świateł drogowych, świateł przeciwmgielnych, istnieje także możliwość dodanie innych sygnałów na życzenie klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji samochodu – po kliknięciu na wybrany pojazd pojawia się „dymek” z informacjami o miejscu przebywania pojazdu, nazwie pojazdu, przypisanym do niego kierowcy oraz współrzędne geograficzne wraz z czasem.

Pozycja pojazdu – możliwość wymuszenia pobrania danych o aktualnej pozycji pojazdu

Sterowanie wyjściami – możliwość zdalnego załączenia immobilisera pojazdu, odcięcia zapłonu POI – punkty istotne dodawane na mapie przez użytkownika poprzez kliknięcie na mapie albo prowadzenie adresu, pozycji geograficznej.

Alerty – użytkownik definiuje zdarzenia – alerty – o których zaistnieniu ma informować go system. Alerty podzielono na kategorie: „powiadomienia”, ”ostrzeżenia” i „alarmy”. Mogą to być powiadomienia o stanie uzbrojenia lub wzbudzeniu alarmu, przekroczeniu wcześniej ustalonej prędkości czy limitu przebiegu – powstanie każdego z tych zdarzeń zostanie odnotowane w interfejsie użytkownika. W wypadku zdarzeń oznaczonych jako „alarm” informacja jest wyświetlana dopóki użytkownik nie potwierdzi, że zapoznał się z alertami. System umożliwia także powiadomienie użytkownika wiadomością SMS o zaistniałych alertach.

 

Historia

a) trasa pojazdu w zadanym czasie – mapa pokazuje trasę pojazdu przebytą przez pojazd w określonym przez użytkownika przedziale czasowym,

b) na pokazanej trasie kolorowymi punktami zaznaczone są prędkości z jakimi poruczał się pojazd, postoje a także alerty które w danym czasie wystąpiły,

c) po kliknięciu na wybrany punkt trasy ukazują się szczegółowe dane o stanie pojazdu w określonym punkcie widoczne normalnie w trybie śledzenia online,

d) wydruk,

e) śledzenie historii krok po kroku,

f) „skok” do wybranego punktu.

Pobieranie historii pojazdu z serwera może trwać stosunkowo długo i uzależnione jest od obciążenia sieci i szybkości łącza.

 

Raporty

Generowane w postaci tabel mogą być tworzone dla konkretnego pojazdu bądź też całej floty w określonym przez użytkownika zakresie czasu:

a) możliwość wydruku,

b) możliwość eksportu danych do innych aplikacji w formacie .csv,

c) możliwość automatycznego generowania raportów w określonych odstępach czasowych i przesyłanie ich pocztą elektroniczną,

d) sortownie tabel wg wybranej kolumny.

Zależnie od sposobu gromadzenia danych o pojeździe – system analogowy/ szyna danych CAN – niektóre kolumny w raportach mogą być niedostępne z braku możliwości pozyskania danych z pojazdu.

 

Typy raportów:

a) raporty postojów – czas ( od – do ), adres, miejsce zaznaczone na mapie,

b) raporty przebiegów – tabela uwzględniająca wszystkie przebyte odcinki i postoje, czas jazdy i miejsca postojów na mapie, zużytym paliwie, średnim spalaniu,

c) raporty prędkości – informacje o przekroczeniu zadanej prędkości miejscu i czasie wystąpienia zdarzenia.

d) raporty stanu paliwa – zużycie paliwa w kolejnych dniach, czasy i miejsca tankowania pokazane na mapie, przebieg między tankowaniem, zużycie łączne i średnie paliwa,

e) raporty alertów – typ alertu, miejsce i czas wystąpienia zdarzenia,

f) wykresy – wizualizacje w funkcji przebiegu lub czasu parametrów takich jak – prędkość, obroty silnika, nacisk na pedał gazu, poziom paliwa,

g) dzienny raport przebiegów – zestawienie w postaci tabeli dziennych przebiegów pojazdu lub floty pojazdów. Uzyskane „od północy - do północy” dane o przebiegu, czasie podróży i postoju, liczbie postojów, zużytym i zatankowanym paliwie i średnim spalaniu.

 

Dostępne dla użytkownika możliwości konfiguracji:

- wybór wyświetlanych pojazdów (edycja nazwy pojazdu i przypisanego kierowcy),

- możliwość dodania pojazdu do konta chronionego hasłem (możliwość ustawienia dla każdego pojazdu osobnego konta i hasła),

- nadania uprawnień poszczególnym użytkownikom do oglądania alertów, sterownia urządzeniami w samochodzie, zarządzania alertami – wgląd w historię logowań na konto,

- możliwość grupowania pojazdów we floty,

- zmiana hasła użytkownika, wybór języka w jakim wyświetlana jest aplikacja.

 

W celu przetestowania aplikacji, proszę przejść na zakładkę Panel WEB-CAR w górnym panelu strony i zalogować się wg danych:

    login: testgps
    password: test123